...i fins aquí hem arribat!

...idò sí, s'ha acabat... per motius personals ja no estic a aquesta meravellosa escola, he canviat la meva plaça a un centre al poble allà on visc i també he deixat l'Educació Física per a passar a fer tan sols de tutor de primària! esper que allò que trobeu per aquí, tot i que no hi hagi gaire cosa, vos fagi profit! gràcies per visitar la pàgina!

24.2.11

1,2,3, pica-paret.

Joc Popular.
Aquí, amb els alumnes de 3r curs. 
Un es posa a la paret (el que "para") i els altres es preparen tots a l'altra banda de la pista. Aquests han d'intentar anar a tocar la paret sense que el company que "para" els vegi moure's. I com? Doncs el company que para ha de dir sense mirar "1,2,3, pica-paret", i els altres poden avançar mentre aquest no mira; però quan ja ha acabat de dir-ho i es gira a mirar, tots han de quedar com a "estàtues". Si n'hi ha qualqún que es mou i el company que "para" el veu, aquest ha de tornar al principi per a tornar a començar a avançar cap a la paret. Així fins que qualque company aconsegueix arribar a la paret i tocar-la. Llavors aquest serà el que "para".

23.2.11

Passar per la Corda!

L'objectiu principal d'aquesta activitat és fomentar la cooperació amb els companys, fer que s'ajudin entre tots per tal d'aconseguir realitzar el repte proposat.
Tot comença proposant un repte alumnes (en aquest cas 3r Cicle). Alguns ho han fet en grups de 5-6 alumnes amb una corda petita i altres ho han fet tot el grup classe junts amb una corda llarga (variant un poc l'activitat i erradicant del tot la intenció de competir amb els altres)
El repte és el següent: Sense poder tocar cap d'ells la corda ni amb les mans ni amb la "boca" han d'aconseguir passar tots per damunt i per baix de la corda sense que aquesta toqui a terra. Si ho aconsegueixen, l'èxit és de tots!
I aquest és el resultat:
5è A:
5è B:
5è B:
6è A:
6è B:

Tots podem botar a sa corda!

Amb un poc de pràctica i l'ajuda dels companys tots podem aprendre a botar a sa corda i potser qualque dia arribem a ser capaços de fer això!

10.2.11

Aprenem a entrar botant a la corda llarga, 3r Cicle.

El alumnes del segon i tercer cicle ja saben com s'entra a botar amb la corda llarga! costa un poc però resulta més fàcil del que pareix. Això sí, els més atents són els primers que n'aprenen! a l'hora de botar a la corda no tan sols se n'apren botant, sino que també és important observar com ho fan els altres. S'ha de saber veure quin és el costat bò per a entrar i també per sortir! 
Les primeres vegades els he ajudat a entrar contant quan havien d'entrar i donant una lleugera empenta a l'esquena dels l'alumnes amb la mà que no emplava per fer rodar la corda just en el moment que ells havien d'entrar. Sempre fent incidència en què s'havien de fixar en la corda i veure quan pegava a terra, i un cop a dintre, botar enmig amb els peus junts...
Han començat a entrar sols, sense ajuda, més aviat del que en feia comptes!

 Aquí els alumnes de 5è B:

I els alumnes de 6è A:
Seguirem amb l'experiència!

9.2.11

Repte Cooperatiu 6è B. Formar diferents figures aguantant-se amb diferents punts de recolçament.

Els reptes cooperatius vendrien a ser situacions que es plantejen als alumnes com a reptes a realitzar entre tots, fent que s'hagin de posar d'acord entre ells y que cada un fagi les seves aportacions, escoltant als companys i intentant trobar una sol·lució entre tots.

En aquest cas, els alumnes de 6è A (repartits en diferents grups de 5-6) havien de trobar la sol·lució per a formar una figura entre tots amb una serie de condicions a complir:

-Entre tots, nomes podien tocar a terra amb els peus o amb les mans, cap altra part del cos valia.
-Cada peu que tocas a terra (entre tots) valia 3 punts, i cada mà valia 1 punt.
-Entre tots els peus i totes les mans que tocàssin a terra s'havien de sumar els punts i no es podia passar de 10 punts (si eren grups de 5) ni de 12 punts (si eren grups de 6).

Dit això, a pensar, posar-se d'acord i intentar aconseguir el repte!

Una de les variant de l'activitat pot ser aconseguir fer una figura tot el grup-classe junt sumant el mínim de punts possibles...
A partir d'aquí també es poden pensar diferents formes i dur-les el pròxim dia de classe!
Tots a pensar!!!

A Jugar!
Comunitat d'aprenentatge i Grups interactius...

Comunitat d'Aprenentatge: elements diferenciadors

.Elements diferenciadors entre escola tradicional, escola inclusiva i les comunitats d'aprenentatge.

Document fet per Margalida Rubio Palou l'any 2007 a 1r de Psicopedagogia.
 

7.2.11

3r CICLE

Aprenem a botar amb la corda llarga:

2n CICLE

Tot seguit podeu veure una serie d'enllaços a diferents activitats realitzades amb els alumnes del 2n Cicle:

1r CICLE

ALIMENTACIÓ

SALUT I HIGIENE

INFORMACIÓ GENERAL

METODOLOGIA

ENLLAÇOS D'INTERÉS

EL NOSTRE CENTRE

LES T.I.C.